Mizzo
Failed thought
Collage
22 x 25 cm




Preis CHF 600.-